خلاقیت و رفتارهای خلاقانه در زندگی و کسب و کار
خلاقیت و رفتارهای خلاقانه در زندگی و کسب و کار

دوره ی آموزشی خلاقیت و رفتارهای خلاقانه در زندگی و کسب و کار


بیش از 9 ساعت آموزش ویدیویی


دریافت از منبع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

khalaghiatdarzendegivakasbokar_1619355489_47901_11120_1534.zip
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 75,600 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت