پکیج آموزشی مغز ثروت ساز ، بخش یک دو سه
پکیج آموزشی مغز ثروت ساز ، بخش یک دو سه

دوره ی آموزشی مغز ثروت ساز ، بخش 1 2 3 ، بصورت یک پکیج

دریافت بخش 1 بصورت مجزا

دریافت بخش 2 به صورت مجزا

دریافت بخش 3بصورت مجزا

چگونه پول را کنترل کنیم و از مغز خودمان به عنوان یک ماشین پول سازی در کسب و کار و کارآفرینی استفاده کنیم ؟

مغز ثانویه و تحریک بخش هایی از مغز در جهت فعالسازی ماشین پولسازی
دیدگاه بر رفتار بشر اثر می گذارد: تشریح تغییرات میکروسکوپی و نتایج مایکروسکوپی
بررسی تفاوت های انسان های کارآفرین و ثروت ساز منطبق بر دیدگاه هوش هیجانی
بخش بندی مسیر موفقیت منطبق با دیدگاه های بخش های مختلف مغز
آیا می دانید با استفاده از شناخت مغز و عملکرد انسان ها، میتوانید پیشنهادات مختلفی را برای ارائه پیشنهادات مناسب و کسب ثروت تمرکز کنید؟!
ما در این بسته آموزشی فقط بر آموزش و بر استفاده از تمام ظرفیت مغز تمرکز میکنیم و هر جلسه برای شما ماموریتی ایجاد می شود، که با استفاده از این ماموریت ها، در شغل خودتان، شروع به کسب درآمد می کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

maghzeservatsazterm123_1619295149_47885_11120_1702.zip
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 163,300 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت